Casted Plaster, Art or Craft

Symposium

Tijdens het congres ‘Casted Plaster, Art or Craft’ wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het vakmanschap waarmee de gipsen ornamenten en beelden gemaakt worden.

Het materiaal gips kan in mallen worden gegoten. Deze repeterende elementen versieren vanaf de Romeinse tijd het interieur. Vanaf de Renaissance neemt deze wijze van decoreren toe. Een groeiende belangstelling voor deze werkwijze vindt hoogtepunten in de Barok en de negentiende eeuw.
In de Renaissance ontstaat de praktijk van het afgieten van belangrijke beeldhouwwerken en architectuurfragmenten. Op die manier worden afgietsels van beroemde beelden over de wereld verspreid. Musea maken zo het kunsthistorische verleden zichtbaar. Kunstopleidingen zetten de beelden in voor het tekenonderwijs. Grote collecties ontstaan overal in Europa.

Doel van het congres is om naast de kennisuitwisseling, ook meer begrip voor de plaats van de ornamenten in het monumentale en decoratieve interieur te verkrijgen. Voor de gipsen beelden meer steun voor het behoud en goed beheer van de beelden collecties bij onderwijsinstellingen en musea.

De organisatie van het congres is een samenwerking van Zuyd
Hogeschool, Rocaille B.V. en Stichting Het Nederlandse Interieur.

Meer informatie