Collectief Wonen in Delft

Tentoonstelling

Wat is de waarde van collectief wonen en welke lessen en inspiratie kunnen we daaruit halen voor nieuwe bouwprojecten in Delft? Ontwerpersvereniging Delft Design en architectenbureau Open Kaart namen het initiatief om de rijke Delftse geschiedenis van collectieve woonvormen te analyseren en over het voetlicht te brengen.

Collectief wonen staat in de belangstelling van ontwerpers en beleidsmakers. Het delen van voorzieningen wordt gezien als een belangrijk deel van de oplossing voor de kwaliteit van wonen, zowel in sociaal als praktisch opzicht. Maar collectief wonen is meer dan slim woningen combineren en mensen ruimten laten delen. De omgangsvormen en gebruiken maken collectief wonen een prettige maar soms ook spannende aanvulling op het bestaande woningaanbod.

De interactieve tentoonstelling geeft een dieper inzicht in de ruimtelijke opzet en praktische organisatie van bestaande wooncollectieven. Via QR-codes op de panelen kunnen bezoekers vragen stellen aan de wooncollectieven en meer achtergrondinformatie zoals websites en video’s bekijken. Ook worden samen met stadsbouwmeester Tako Postma, de TU-Delft en Platform 31 verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin nieuwe vormen en mogelijkheden verkend worden.

13 mei tot 10 juli 2022, 11-17u, Sint Agathaplein 4, Delft

Meer informatie