Cursus Recente ontwikkelingen i/h wonen

Symposium

De woningmarkt heeft zich in de meeste delen van het land volledig hersteld. De koopprijzen stijgen door en de woningverkopen zitten al gedurende vijf jaar in de lift. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs tot oververhitting op de koopwoningmarkt. Een dissonant in het herstel is de bouwproductie die maar niet op het gewenste niveau wil komen, terwijl de woningvraag op een zeer hoog niveau blijft. Wat kunnen we doen om de oververhitte koopwoningmarkt te stabiliseren?
Traditionele volkshuisvestingsvraagstukken zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van voldoende woningen staan weer hoog op de beleidsagenda. In deze cursus brengt men recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reikt men nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

Meer informatie