Cursus Sustainable Building with Timber

Online

De inschrijving voor de gratis online cursus ‘Sustainable Building with Timber’ op edX is gestart. Dankzij deze cursus kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving – architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers, maar ook studenten – kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten. De cursus is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en FSC Nederland® en de eerste editie, van deze zeven weken durende cursus, start op 15 november.

De cursus is ontwikkeld in het kader van het HOME for the future project. Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC® Nederland en FSC® Denemarken, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het produceren van levenscyclusanalyses (LCA’s) en productkaarten (EPD’s) die worden toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.

Meer informatie