De architectuur van een wondere wereld / The Architecture of Staged Realities

Tentoonstelling

Terwijl zijn personages heerlijk eenduidig zijn, was hij dat zelf allesbehalve. Wat is de sociale en culturele impact van de nalatenschap van Walt Disney? Over de invloed die Disney’s denken en werk tot op de dag van vandaag uitoefenen op de gebouwde omgeving en een gevoel van identiteit.

His characters may be reassuringly unambiguous, yet the man himself was anything but. So what is the social and cultural impact of Walt Disney’s legacy? About the influence of Disney’s films and thinking on today’s built environment and sense of identity.

Meer informatie