De Dag van de Ontwerpkracht

Symposium

De fysieke leefomgeving in Nederland staat onder druk door de vele opgaven die een plek moeten krijgen. Duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, biodiversiteit en natuurherstel, de daling en verzilting van de bodem, de transitie van de landbouw maar ook de overstap op schone energievoorziening. Deze opgaven moeten in samenhang én met kwaliteit worden opgepakt, Ontwerpkracht vereist verbeelding en dialoog.

Hoofdsprekers zijn minister Hugo de Jonge, Jannemarie de Jonge (CRA), Winy Maas (MVRDV). Minister De Jonge presenteert op deze dag het programma Mooi Nederland dat ruimtelijke kwaliteit centraal stelt door maatschappelijke opgaven in samenhang te realiseren, op de korte én lange termijn. Verdere bijdragen komen van o.a. WUR, Ver. Deltametropool, Tauw, Witteveen + Bos, Gemeente Deventer, MRA en verdere vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland in de vorm van 6 masterclasses over de integrale aanpak van verstedelijking, de toekomst van het landschap en energietransitie met inspirerende voorbeelden en in discussie met belanghebbenden.

Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

6 juli 2022, 9:00-18:00, Deventer Schouwburg

Meer informatie