De Eindhovense School

Tentoonstelling

“De Eindhovense School. Een vergeten avant-garde” toont de intellectuele context waarin deze architectuur tot stand kwam en vraagt zich af hoe de Eindhovense School vandaag herinnerd moet worden.

In december 1988 opende in deSingel de tentoonstelling “De Eindhovense School: Het Moderne Verleden”. Ze presenteerde het werk van drieëntwintig alumni van de vakgroep Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, en bracht de opkomst van een nieuw type architectuur onder de aandacht. Onder invloed van vakgroepvoorzitter Geert Bekaert ontstond een sterker historisch en theoretisch bewustzijn. De architectuur van de Eindhovense School bevrijdde zich van de pragmatiek van de functie en de esthetiek van de vorm. Er ontstond poëzie, die zorgvuldig samengesteld werd uit citaten en metaforen, referenties en analogieën.

In 2020 biedt de tentoonstelling “De Eindhovense School. Een vergeten avant-garde” een actuele reflectie op de positie en de impact van de Eindhovense School in de Nederlandse architectuurcultuur. De wisselwerking tussen discours en praktijk vormt de basis. Het werk van Geert Bekaert, Joost Meuwissen en Gerard van Zeijl (de drie curatoren van de originele tentoonstelling) licht het discours toe, terwijl gebouwde en ongebouwde projecten van de Eindhovense School de architectuurpraktijk toetsen. Materiaal uit de ontwerpstudio’s en onderzoeksprojecten aan de TU Eindhoven tonen hoe het discours en de praktijk doelbewust met elkaar waren verweven.

Meer informatie