De Gasloze Gemeente

Symposium

De Gasloze Gemeente is een helder doel. Nieuwbouw mag niet op het gasnet. En per jaar moeten 30.000 tot 50.000 woningen van het gas af. Dat tempo moet zelfs naar jaarlijks 200.000 transformaties!

Dat is een enorm complexe opgave: een ‘wicked problem’ dat zich kenmerkt door een groot aantal stakeholders met verschillende belangen en een bestuurlijke context die om verdere uitwerking vraagt.

Wat is voor u als gemeente, corporatie of belegger exact de opgave? Welke kansen biedt de Omgevingswet voor versnelling? Hoe maakt u een goede businesscase voor alle stakeholders in bestaande en nieuwbouwwijken? Hoe zet u procesmanagement in voor uitvoering met bewoners?

Meer informatie