De rechten en plichten van de architect

Lezing / Debat

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over gerenommeerde architecten die protesteren tegen de verbouwing van door hen ontworpen gebouwen. Zij beroepen zich dan op hun auteursrecht. Tegenwoordig wordt in contracten met architecten soms opgenomen dat zij afstand moeten doen van hun auteursrecht. Kan dat zomaar?

Welke rechten heb je als architect op je eigen ontwerp? Wanneer pleeg je plagiaat? Kan een ruimtelijk ontwerper patent aanvragen op een bijzondere vondst? Mag je in een presentatie zomaar beelden van anderen gebruiken? De antwoorden op deze en andere vragen komen aan de orde in de lezing van Michel Geertse.

Michel Geertse is werkzaam bij het Bureau Architectenregister als legal council. Tot voor de zomer was Michel BNA-jurist en betrokken bij de consultatie voor de nieuwe DNR.

Michel heeft altijd veel vragen kunnen beantwoorden voor architecten, maar vindt ook dat architecten soms alerter en beter voorbereid kunnen zijn.

24 november, 20:00 – Het CouvĂ©ehuis, Den Haag

Meer informatie