Debatavond o.l.v. Adriaan Geuze

Lezing / Debat

Billboards in oneindig laagland

Onder leiding van de vermaarde landschapsarchitect Adriaan Geuze organiseert de Vereniging Oud-Dordrecht een meet-up. Geuze is kritisch op de huidige omgang met het buitengebied: de billboards, bedrijventerreinen en economisch gebouwde buitenwijken. Wat ziet hij, gezien de uitdagingen van de nabije toekomst, als oplossing?

Bevolkingsgroei, trek naar de stad en toenemende mobiliteit leiden tot een simpel gegeven: alleen al rondom de Drechtsteden moeten 50.000 woningen worden bijgebouwd. En daarbij hoort ook nog infrastructuur: wegen, scholen, supermarkten.

Dit overweldigende getal roept de vraag op hoe waardevol het buitengebied nog is. Voor binnensteden is historisch besef wel doorgedrongen; met monumentenlijsten en beschermde stadsgezichten. Maar zou niet ook het omringende gebied bij uitstek als historisch cultuurlandschap moeten gelden?

Geuze legt onconventionele oplossingen op tafel, en nieuwe manieren van denken. Op zoek naar een nieuwe ‘receptuur’ voor Dordrecht grijpt hij terug op traditie. In nieuwbouw geldt de oude stad als uitgangspunt: de schoonheid, menselijke maat, de steegjes, het baksteen en de alom tegenwoordige aanwezigheid van water. Volgens Geuze blijft hiermee de kern van het Hollandse landschap bewaard: de relatie tussen stad, land en water.

Tijdens de meet-up is veel ruimte voor actieve discussie met het publiek. Ook respondenten uit de cultuursector, (landschaps)architectuur en politiek zijn uitgenodigd.

Meer informatie