(Dis)placed Interventions

Varia

“Samen maken we de stad!” Het is een motto dat je vaak hoort terugkeren bij burgerinitiatieven, politici, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars… Maar hoe doe je dat? Wat zien we gebeuren in onze steden en dorpen, en hoe gaan we daarmee om? Hoe maken we een woonomgeving met pleinen en straten waar echt geleefd wordt?

In (Dis)placed interventions prikkelt Elly Van Eeghem je verbeelding met videobeelden, stemopnames, muziek en kleurrijke projecties. Het materiaal verzamelde ze de afgelopen jaren in verschillende wijken in Gent, Parijs, Berlijn en Montreal. Samen met buurtbewoners, schoolkinderen en verwante makers zette ze er verschillende projecten op poten. Ga mee op deze trip langs wat een stad of dorp is en kan zijn – en laat je verwonderen, verwarren en inspireren over de ruimtes die we met elkaar delen.

In het tweede deel van de avond leggen we de Kempense dorpen onder de loep. Als bezoeker mag je zelf meeschrijven aan het verhaal, door beelden en teksten toe te voegen aan de projecties. Met enkele ‘dorpsmakers’ gaan we in gesprek. Hoe behouden onze dorpen hun eigenheid? Hoe houden we ze levendig en fraai, anders dan de zielloze appartementen en verkavelingen die we nu op veel plekken zien ontstaan?

19.30 uur Lecture performance: (Dis)placed interventions – Elly Van Eeghem
21.00 uur In gesprek over Kempense dorpen – o.l.v. Olav Grondelaers (Klara radio)
21.30 uur Einde

Lees meer op www.ar-tur.be

Meer informatie