Drenthe: méér dan mooi!

Symposium

Tiende verjaardag van ArchitectuurPunt Drenthe met een afwisselende en leerzame feestdag. Met
inspirerende sprekers, waaronder stedenbouwkundige Riek Bakker.

Drenthe is -misschien wel- de mooiste provincie van ons land, maar dat staat onder druk. Het aanzien van Drenthe, maar ook de omgevingskwaliteit in brede zin zijn een belangrijk aandachtspunt bij de aankomende grote veranderingen in het landschap. Wat betekent het toenemende ruimtebeslag voor bijvoorbeeld energiewinning, distributiecentra, woningbouw, natuur en klimaatadaptatie voor
die heel eigen ruimtelijke kwaliteit én de leefbaarheid van Drenthe?

Tijdens de Drentse dag van de Architectuur verkennen we onder het motto ‘Drenthe, méér dan
mooi!’ die vragen in drie afzonderlijke onderdelen.

1. Ochtend: landschapsexcursie ‘Assen aan de Aa’ per fiets
2. Middag: congres over omgevingskwaliteit bij de opgaven in het stedelijk gebied en de woningbouwopgave
3. Afsluitend: presentatie en uitreiking van de Drentse ArchitectuurPrijs 2023.

Het congres biedt een ‘overview’ van de huisvestings- en aanverwante opgaven in Drents stedelijk (bebouwd) gebied. Vervolgens worden drie onderwerpen verder uitgediept:
– de betekenis van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie voor de gebouwde omgeving,
– verkennen van de beste aanpak van de Drentse huisvestingsopgave (inclusief verduurzaming en energietransitie van de bestaande woningvoorraad)
– mogelijkheden om te verdichten en uit te breiden met behoud van het Drentse DNA

Meer informatie