Ecofield

Tentoonstelling

Ecofield is de titel van het afstudeerwerk van Joyce Verstijnen aan de Academie voor Architectuur en Stedebouw Tilburg. Met Ecofield introduceert zij een nieuwe strategie om ecosystemen te versterken door middel van architectuur die specifiek in het landschap en voor dier- en plantensoorten is ontworpen. Het ABC toont dit afstudeerwerk om meerdere redenen. In de eerste plaats vanwege de gepresenteerde verbeeldingskracht en wijze van uitwerken van het thema. Daarnaast kan de studie inspirerend zijn om op een andere wijze naar de leefomgeving te kijken en deze te ontwerpen. In dat kader sluit de studie aan bij het gegeven dat de gemeente Haarlem momenteel bezig is met het ontwikkelen van de zogenoemde Omgevingsvisie.

In plaats van het scheiden van stad en land behandelt Ecofield ze juist als één ecologische ruimte. De nieuwe strategie beschouwt architectuur als omgevingsconditie waarbij de gebouwde omgeving niet alleen een geschikte leefomgeving wordt voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

De strategie is toegepast in de ecologische ruimte van Haarlem tot aan de kust, met onder meer het stadscentrum, de Zuid- Kennemerlandse duinen en de Noordzee. Een recreatieve en contemplatieve wandelroute kruist dit gebied waarlangs acht verblijven zijn ontworpen. Hier vinden mensen, planten en dieren hun beschutting. Het creëren van dergelijke ‘habitatcondities’ resulteert in een architectuur die samensmelt met het landschap.

Meer informatie