Een Amerikaan in Haarlem

Tentoonstelling

Adam Doyce Transue is van origine Amerikaan en woont sinds 1998 in Nederland en vanaf 2007 in Haarlem. Hier in de Haarlemse Waarderpolder heeft hij zijn studio/atelier waar hij in opdracht maquettes maakt van onder meer ontwerpen voor de Amsterdamse Zuidas. Voor dit dynamische en in ontwikkeling zijnde stuk Amsterdam, heeft hij de afgelopen jaren al vele maquettes gemaakt. Van groot tot klein en van diverse materialen. In het ABC laat Adam het gehele plangebied van de Amsterdamse Zuidas zien (schaal 1:2500) maar ook voorbeelden van ‘individuele’ gebouwen in dit gebied.
Op de tentoonstelling is er aandacht voor de maquette als ‘kunstwerk’ maar ook voor het maakproces, de totstandkoming en aspecten als schaal en materiaalgebruik. Een heel ander facet van Adam Doyce Transue’s creativiteit komt op de expositie eveneens aan bod. Dat betreft de serie sculpturen ‘Guardians of the Working Man’. Hij maakt deze werken als autonoom kunstenaar en van restmateriaal. Het resultaat daarvan is een reeks geabstraheerde figuren die in zwaar metaal lijken te zijn uitgevoerd.

NB. Het ABC neemt het zogenoemde ‘museum-protocol’ in acht. Dit betekent onder meer dat voorlopig alleen op afspraak het ABC bezocht kan worden. Bel voor het reserveren van een tijdslot: 06 23 59 88 89.

Meer informatie