Een andere kijk op sociale huisvesting

Symposium

In het afgelopen jaar hebben Peggy Totté (architect-stedenbouwkundige) en Ruth Soenen (antropologe) sociaal-ruimtelijk veldwerk verricht in vier sociale huisvestingswijken in Belgisch Limburg, aan de hand van terreinbezoeken en gesprekken met bewoners en lokale professionals. Zo hebben zij geleerd hoe de bewoners hun wijk ervaren, hoe zij er leven, wat hun burencontacten zijn, welke delen van de wijk wel of niet gebruikt worden, … Tijdens de studienamiddag schetsen zij de knelpunten en kansen voor de toekomst van de wijken.

Na een korte pauze komen twee architecten aan het woord. Dimitri Minten van RE-ST architecten geeft toelichting bij sociale huisvestingsprojecten met erfgoedwaarde in Zelzate, Antwerpen en Tielen. Paul Vermeulen van De Smet Vermeulen architecten komt vertellen over de plannen in uitvoering voor de sociale woonwijk Nieuw Gent, waar bestaande hoogbouw wordt vervangen door nieuwbouw.

Meer informatie