Feministische architectuurcultuur

Lezing / Debat

De manier waarop we over architectuur spreken in boeken, tijdschriften, tentoonstellingen, lezingen en debatten, bepaalt mee de cultuur in onze sector, en wie daarin een plek vinden en wie niet. Wie worden er gerepresenteerd? Wie krijgen er een podium, wie verschijnen in publicaties en wie worden er geëerd met prijzen? Hoe zit het met de percentages vrouwen, mensen van kleur, queer, met een beperking, enzovoort? Wat denken we over quota? En hoe zit het met taal – voor wie is het debat over architectuur toegankelijk?

Setareh Noorani is senior onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. We gaan met haar in gesprek over de architectuurcultuur vandaag. We spreken onder andere over representatie en normativiteit, over macht en gatekeepers en over de vragen wie deel is van de architectuurpraktijk en hoe we kwaliteit definiëren.

Daarna gaan een aantal sleutelfiguren uit de Belgische architectuurcultuur en het publiek verder in gesprek.

Setareh Noorani is architect, onderzoeker en curator bij het Nieuwe Instituut. Noorani’s onderzoek legt zich toe op de kwalitatieve, paradigma verschuivende begrippen van dekolonialisme, feminismes, queerecologieën, niet-institutionele vertegenwoordigingen, en de implicaties van het collectieve, meer-dan-menselijke lichamen in de architectuur.

27 november, 19:30 – 22:00 – Stadsform Antwerpen

Meer informatie