Flexwoningen 2023

Symposium

Flexwoningen vormen een belangrijke oplossing voor de dringende woonvraag van maar liefst 10% van alle volwassenen in Nederland: van starters en studenten tot arbeidsmigranten. De uitdaging is groot met minstens 37.500 flexwoningen tot en met 2024. Hoe krijgen we de daadwerkelijke realisatie nu snel van de grond? Waar kan snel en betaalbaar gebouwd worden? Wat zijn de regels en eisen voor flexwoningen? Wat zijn de leerpunten?

In deze praktische studiedag van SPRYG Real Estate Academy nemen topexperts u mee in de kansen, uitdagingen en aandachtspunten rondom flexwoningen. We bespreken de wet- en regelgeving, bouweisen, technische constructies, financiering en lessons learned. Ontdek uw versnelkansen met flexwoningen.

Meer informatie