Fundamenten van het Stadsontwerp

Boekpresentatie

Boekvoorstelling

Na zijn jarenlange ervaring in onderwijs, onderzoek, ontwerppraktijk en beleidsadvisering, bundelt professor Marcel Smets, grondlegger van het stadsontwerp en tweede Vlaams Bouwmeester, zijn inzichten over stedenbouwkundig ontwerp in een persoonlijk boekje. Hij brengt een complexe materie terug tot een reeks kerninzichten, en maakt ze bevattelijk voor een breed publiek.

Smets’ zoektocht naar de Fundamenten van het Stadsontwerp, een erg toepasselijke titel, werd geen langdradig leerboek, maar wel een boeiend en toegankelijk essay. Twintig korte hoofdstukken ontleden centrale concepten uit de praktijk van urbanisatie en stedenbouw, en dit aan de hand van complementaire begrippenparen en kenschetsende voorbeelden. De voormalige bouwmeester vertrekt van agglomeratievormen (“Lint & Tros”, “Ladder & Ster”) typeert morfologische categorieën (“Straat & Weg”, “Gat & Leegte”, “Eiland & Archipel”) gaat in op ontwerpprocessen (“Creator & Curator”, “Stappenplan & Groeitraject”) en ontrafelt ruimtelijke dynamieken (“Verandering & Continuïteit, “Groei & Verbetering”).

In een avondvullend programma, kadert het Vlaams Architectuurinstituut deze nieuwe en originele bijdrage in de bredere traditie van stedenbouwkundige handboeken. Tijdens een debat met kritische lezers polsen we naar de effectieve bruikbaarheid voor de hedendaagse praktijk.

Meer informatie