Gebouwde Trots

Tentoonstelling

Het ABC heeft haar sponsoren en bijzondere relaties verleid en uitgedaagd mee te doen aan de expositie GEBOUWDE TROTS! Daarmee bieden wij hun de mogelijkheid te exposeren in het ABC met één project dat zij (mede) hebben gerealiseerd én waar zij als professional meer dan bijzonder enthousiast over zijn. Het kan hierbij gaan om een project ‘vers van de pers’ met hoge erwachtingen, maar ook om een ‘evergreen’ die zich al bewezen heeft. Het project kan hier in de regio staan, maar ook in een oord ver weg…
Een belangrijk onderdeel van de presentatie is de motivering van de keuze van elk van de circa 25 projecten. Dit ter inspiratie, maar ook om mogelijk zicht te krijgen op factoren die kenmerkend zijn voor dat trotse gevoel én een geslaagd project.
Herkansing: vanwege de lockdown van het ABC start deze expositie 3 maanden later dan eerder gepland en is vanaf 20 juni a.s. te bezoeken voor publiek met inachtneming van het museumprotocol (1,5 m afstand; een beperkt aantal bezoekers en bezoek alleen op afspraak via 06 23 59 88 89).
Het ligt in de bedoeling om tijdens de expositieperiode in het ABC discussie- en/of presentatiebijeenkomsten te organiseren over het thema ‘Trots’ in relatie tot de getoonde projecten. Daarnaast hopen we een fietstocht te doen langs een aantal van de gepresenteerde projecten. E.e.a. hangt af van de ontwikkelingen en voorschriften m.b.t. het corona-virus. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over eventuele activiteiten.

Meer informatie