GEBOUWDE TROTS!

Tentoonstelling

Het ABC heeft haar sponsoren uitgedaagd mee te doen aan de expositie: GEBOUWDE TROTS! Daarmee wordt hen de mogelijkheid geboden om te exposeren in het ABC met één project dat zij (mede) hebben gerealiseerd én waar zij als professional meer dan bijzonder enthousiast over zijn. Het kan hierbij gaan om een project ‘vers van de pers’ met hoge verwachtingen maar ook om een ‘evergreen’ dat zich al bewezen heeft. Het project kan hier in de regio staan maar ook in een oord ver weg…

De opening van deze expositie wordt verricht op zondag 22 maart om 15.30 uur door Ronald Huikeshoven, directie-voorzitter AM en voormalig voorzitter van het ABC.

Meer dan 25 sponsoren tonen ieder, op een vast format van één paneel met daarbij één representatieve afbeelding, één project. Sommigen deelnemers tonen ook maquettes en ander documentatiemateriaal. Een belangrijk onderdeel van de presentatie is de motivering van hun keuze. Dit ter inspiratie maar ook om mogelijk zicht te krijgen op factoren die kenmerkend zijn voor dat trotse gevoel en een geslaagd project.
In de periode dat de expositie in het ABC te zien is, zullen er een of meer bijeenkomsten georganiseerd worden over wat voorwaarden zijn van een goed project. Daarnaast is er het voornemen een fietstocht te organiseren langs een aantal van de gepresenteerde projecten.

Bezoek onze website voor meer informatie, alsook de deelnemende sponsoren en bijzondere relaties aan deze tentoonstelling.

Meer informatie