Graduation Show 2020 Academie van Bouwkunst Amsterdam

Online

A new generation of urbanists, landscape architects and architects is ready to conquer the world. In the Graduation Show 2020, their visions, plans and models will put in the spotlight based on an idea by curator Bruno Vermeersch.

Graduation work deserves to be seen, questioned and admired. The current state of affairs, however, means that we will not be able to come together in person. That is why we are inviting you to LOOPED, the very first digital Graduation Show of the Academy of Architecture. In this live show, the framework of the spatial presentation will be extended from the covered courtyard to everyone’s screen.

LOOPED is about the cadence of life. A fixed pattern offers both something to hold on to, as well as an opportunity to go off the rails. The singularity of the spatial designer will determine the course taken in LOOPED. Performers will give voice to and embody this cadence.

Er staat een nieuwe generatie stedenbouwers, landschapsarchitecten en architecten klaar om de wereld te veroveren. In de Graduation Show 2020 worden hun visies, plannen en maquettes in de schijnwerpers gezet door curator Bruno Vermeersch.

Afstudeerwerk verdient het om te worden bekeken, bevraagd en bewonderd. De loop der dingen bepaalt echter dat wij niet fysiek kunnen samenkomen. Daarom nodigen wij je uit voor LOOPED, de allereerste digitale Graduation Show van de Academie van Bouwkunst. In deze live show worden de kaders van de ruimtelijke presentatie opgerekt van de overkapte binnenplaats tot aan ieders (beeld)scherm.

LOOPED gaat over de cadans van het leven. Een vast patroon biedt zowel houvast, als een kans om te ontsporen. De eigenheid van de ruimtelijke ontwerper bepaalt de koers in LOOPED. Performers verklanken en belichamen deze cadans.

Meer informatie