Groene gevels & Groene daken

Lezing / Debat

Klimaatverandering is geen fictie meer maar realiteit. Denk aan de toenemende temperaturen met hittegolven en wateroverlast maar ook droogteperioden. Dit kan betekenen dat de stedelijke omgeving steeds warmer wordt met hittestress als mogelijk gevolg. Minder comfort en voor de zwakkeren in onze samenleving misschien wel een bedreigende situatie. Oplossingen zijn er zeker! Denk eens aan ons huidige daklandschap dat nu slechts gebruikt wordt als regenjas en voor energieopwekking middels zonnepanelen. Groen in diverse vormen en met name binnen stedelijke omgeving kan bijdragen aan het welbehagen en belevingscomfort. Hoe valt groen in te zetten binnen een bestaande bebouwingsstructuur en bijvoorbeeld monumentale steden?
Sprekers onder meer: Eva Stache (architect) en/of Marc Ottelé (TU Delft, Civiele Techniek & Geowetenschappen), Dakdokters (o.v.)

Deze bijeenkomst vindt plaats i.k.v. expo ‘In Haarlem Staat Een Huis #2’ over Water & Klimaatadaptie

Toegang: € 5,- (MK en ABC-vrienden € 3,-)
Aanmelden niet nodig

Meer informatie