Haarlem in de Steigers

Tentoonstelling

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Het ABC Architectuurcentrum gaat de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.
Deze semi-permanente expositie in de ‘Haarlem-zaal’ van het ABC biedt een overzicht van de visies die de gemeente voor elke ontwikkelzone heeft opgesteld. Daarnaast worden de concrete bouwprojecten belicht die al gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding zijn. Het versnellen van de woningbouw komt voort uit een nijpend tekort aan woningen, met als gevolg snel stijgende huizenprijzen en schrikbarend oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning.

De groei van de stad vraagt ook om een groei van werkgelegenheid, van sport- en onderwijsvoorzieningen en om meer groen en recreatiemogelijkheden. De beschikbare ruimte binnen de stadsgrenzen zal intensief worden gebruikt. Dat alles met behoud van de bestaande kwaliteiten van Haarlem.
Tevens is er een overzicht van grotere bouwprojecten buiten de 7 ontwikkelzones te zien. Het ABC wil nadrukkelijk een platform bieden voor discussie over deze grootschalige bouwopgave. Een platform waar ontwerpers, ontwikkelaars, beleidsmakers, raadsleden maar zeker ook buurtbewoners, wijkraden of belangengroepen hun mening kunnen geven over de veranderingen die zich aandienen of waar ze hun eigen ideeën kunnen presenteren.

Meer informatie