Het dak op: kunst en groen in Zoetermeer

Lezing / Debat

Jasper van Lammeren (LG architecten) vertelt tijdens de stadslezing dat de daken behalve voor tuinen, water en zonnepanelen, ook gebruikt kunnen worden voor cultuur en ontmoeting. Zoals het ontwerp voor het cultuurdak. Daarnaast toont hij voorbeelden van uitgevoerde projecten op daken in bijvoorbeeld Rotterdam.

Sven Ruggenberg (Cultuurmakelaar Zoetermeer) leidt de lezing in. Voor het culturele klimaat in Zoetermeer is ook de nodige informele ruimte nodig waar mensen zelf invulling aan kunnen geven. In de binnenstad zijn dit soort plekken schaars. Zeker in het Stadshart waar veel woningen bijgebouwd worden, zijn placemaking en het programmeren van de openbare ruimte belangrijk. De kwaliteit van leven verbetert als de inrichting van de ruimte meer gericht is op mensen en ontmoeting dan alleen op stenige bebouwing.

LG architecten is actief in het realiseren van meervoudig gebruik van daken door er waarde aan toe te voegen. Ook in een geplande stad als Zoetermeer heeft elk dak namelijk een specifieke meerwaarde, die ontdekt moet worden en vervolgens benut. Zo ontstaan sociale, duurzame, economische en/of maatschappelijke voordelen voor het gebouw zelf en de omgeving. Zij verkennen hoe het Stadshart kan verdichten en transformeren naar een groen, levendig en multifunctioneel centrum.

Tijdens de stadslezing op 29 oktober 2019 kunt u vragen stellen en in gesprek gaan met de sprekers

Meer informatie