Het Kantinegesprek

Lezing / Debat

Vijf gasten zullen spreken over hun werk:
Hilde de Bruijn is artistiek leider van buitententoonstelling Into Nature. Zij vertelt over de 4e editie, die van 29 juli t/m 29 oktober 2023 plaatsvindt onder de titel ‘Time Horizons’.
Gebiedsbiograaf, tuinfantast en serietekenaar PJ Roggeband zal aan de hand van o.a. het project PLANTEGROND en zijn ONTROERTOER meer vertellen over zijn beweegredenen en lopende onderzoeken.
Kweker Cor Bras gaat in 20 minuten proberen om de belangrijke relatie tussen beplantingsontwerp en -beheer duidelijk te maken in de hoop tijdens het ontwerpproces beter gekeken gaat worden naar de toekomst van de beplanting.
Kunstenaar Birthe Leemeijer vertelt over haar werk The Vanishing Staircase, aangelegd in 2018 in het Zocherpark in Utrecht als biodivers antwoord op de aanleg van een betonnen beschoeiing.
Internationaal gelauwerd tuinontwerper Stefano Marinaz zal nader ingaan op zijn ontwerpproces voor zijn opvallende tuin op de Floriade van 2022.

Wil je erbij zijn? Aanmelden (meld ook of je mee wil eten voor € 17,50) via kantinegesprek@ontwerpinstituut.nl verplicht.

8 februari, 18:00 – ACEC Apeldoorn

Meer informatie