Housing Apart Together

Tentoonstelling

Collectief wonen komt steeds vaker in beeld als duurzame nieuwe woonvorm, maar tegelijk bestaan er veel vragen over het delen en samenleven.

In aanloop naar de tentoonstelling heeft AW zich gedurende twee jaar verdiept in collectieve woonprojecten in Vlaanderen. Housing Apart Together groepeert een diversiteit aan projecten: met woningen en/of appartementen, in dorp of stad, in bestaande panden en/of nieuwbouw, met meer en minder gedeelde ruimtes. Een groot deel betreft de typische cohousingprojecten waarin een groep bewoners het project zelf opstart, maar er zijn ook projecten ontwikkeld door projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen of andere initiatiefnemers. Het zijn vaak creatieve oplossingen op moeilijke locaties of in bijzondere panden, waar zo nieuwe woningtypes en -ensembles tot stand komen.

STAM Gent is de tweede locatie van deze tentoonstelling, na C-mine Genk.

Meer informatie