Integraal ontwerpen openbare ruimte

Boekpresentatie

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met verschillende partners gewerkt aan een nieuwe ontwerpmethode van de openbare ruimte. Het resultaat: een integrale ontwerpmethode gevat in een boek. Tijdens de webinar wordt het boek gepresenteerd, toegelicht door de initiatiefnemers en in ontvangst genomen door bekende vakgenoten vanuit het ruimtelijk domein.

Waarom een nieuwe methode?
Amsterdam en medesteden groeien. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen. Er wordt met hogere dichtheden gebouwd, de energievoorziening wordt complexer en de regenwaterafvoer en hittestress vragen om innovatieve en duurzame oplossingen. Amsterdam werkt daarom met partners aan een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling: een nieuwe integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte.

Wat houdt de methode in?
In de nieuwe manier van ontwerpen staan de ondergrond en een meervoudig functiegebruik voorop. Bij het ontwerpen en het inrichten van de stad, is het van belang dat er uitvoerig gekeken wordt naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en haar ondergrond. Het genoemde streven is daarom een meer integrale samenwerking waarbij de focus ligt op duurzame, toekomstbestendige uitkomsten.

De webinar gaat over de integrale ontwerpmethode openbare ruimte, waarbij het boek centraal staat. De webinar kunt u live streamen vanuit uw woon- of werkomgeving via https://dezwijger.nl/live. Vragen? Neem contact op via: IntegraleontwerpmethodeOR@amsterdam.nl.

Meer informatie