Interactielandschap Utrecht

Lezing / Debat

Ontwerpen voor stad van morgen wordt steeds complexer. Er moet worden verdicht, rekening worden gehouden met opgaven zoals klimaat, energie, biodiversiteit en bodem, en het is de uitdaging om de beoogde gebruiker en opdrachtgever niet uit het oog te verliezen. Kan ontwerpen met en het combineren van data leiden tot de benodigde interactie tussen deze actoren? Wat gebeurt er als datasets een sturend instrument worden bij stedenbouw en gebiedsontwikkeling? Maken we dan andere keuzes over wat en waar we iets bouwen?

Op woensdag 16 november houden we deze vraagstukken tegen het licht tijdens de slotbijeenkomst van het ontwerpend onderzoekproject ‘Interactielandschap Utrecht’. Samen met Steffen Nijhuis (TU Delft), Joram van Otterloo (IMOSS), Bas Horsting (BASTA urbanism), Stijn de Jongh (Studioninedots) en Sanne van der Burgh (MVRDV) verkennen we wat data is, welke data je kan gebruiken in het ontwerpproces en hoe deze je helpt. Welke analyses kun je toepassen, wat er gebeurt als datasets de vraagstelling mee gaan sturen, en ontwerpers eerder betrokken worden bij de selectie, analyse en verwerking van data?

Onder leiding van moderator Lisa Peters delen zij hun meest onverwachte vondsten, valkuilen en kansen, en reflecteren we met elkaar wat het gebruik van data voor de rol van ontwerper betekent. Het gesprek met de zaal loopt als een rode draad door het programma heen.

Bekijk het programma en meld je snel aan, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.

Meer informatie