Kerkgebouwen – bestendig en veelzijdig

Lezing / Debat

In een serie van vijf colleges komen verschillende hoogtepunten uit de geschiedenis van de kerkbouw aan de orde: van de eerste vroegchristelijke basilieken via de romaanse abdijkerken en gotische kathedralen en de koepelkerken uit renaissance en barok, tot de creaties van Le Corbusier en dom Van der Laan.
Weinig bouwopgaven zijn zeventien eeuwen lang zo inspirerend gebleken voor bouwheren en architecten als het huis voor de christelijke eredienst. Vaak wordt er gekeken naar het kerkgebouw vanuit het perspectief van de stijlgeschiedenis of ligt de focus enkel op de ontwikkeling van bouwtechnieken. In deze cursus gaat het niet primair over deze aspecten, maar over het kerkgebouw als een functionele creatie met een grenzeloos potentieel aan beleving en betekenis en met een ongeëvenaarde bestendigheid en duurzaamheid.

In een serie van vijf colleges komen verschillende hoogtepunten uit de geschiedenis van de kerkbouw aan de orde. Steeds gaat het om de vraag hoe architectonische vormen en ruimteconcepten werden toegepast voor de realisatie van specifieke, maar vaak meervoudige functies. Een kerk was per definitie huis voor de liturgie, maar welke liturgie? En hoe stond het liturgisch gebruik in verhouding tot andere gebruiksvormen of betekenissen, zoals die van tempel, heiligdom, publieke ruimte, toneel voor politieke representatie en – last but not least – lieu de mémoire.

Meer informatie