Klimaatpositieve stedenbouw

Lezing / Debat

In het debat Carbon Stories: Klimaatpositieve stedenbouw delen sprekers uit verschillende disciplines in de bouwsector hun visie en bediscussiëren welke veranderingen noodzakelijk zijn. Hoe krijgen we de transitie op het niveau van stedenbouw voor elkaar? Hoe formuleren we uitgangspunten en regelgeving richting een werkelijk duurzame verstedelijking van Nederland? Wat is er nú nodig om de doelstelling van het Parijs Akkoord van 2030 te behalen?

Hoewel er bij de ontwikkeling naar een circulaire en CO2 neutrale bouweconomie veel aandacht is voor materialen, producten en gebouwen zijn er opvallend weinig onderzoeken naar de effecten van de locatiekeuze. Terwijl er voordat individuele gebouwen worden ontworpen, eerst een hele reeks besluiten over die gebouwen (vorm, typologie, dichtheid, mobiliteit) is genomen op stedenbouwkundige schaal. Besluiten die bepalend kunnen zijn in de CO2 voetafdruk van deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we CO2 reduceren op stedenbouwkundige schaal?

De serie Carbon Stories katalyseert het gesprek over de (on)mogelijkheden van een klimaatpositieve gebouwde omgeving. De perspectieven van de financier, ontwikkelaar, ontwerper, bouwer, consultant en materiaalleverancier komen hierbij aan bod. In een serie thematische bijeenkomsten diepen we het CO2 vraagstuk bouwsector breed uit. Carbon Stories is een initiatief van de denktank Carbonlab van GROUP A, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en het KeileCollectief.

22 juni, 19:30 – Keilpand, Rotterdam

Meer informatie