Landschap met Dirk Sijmons

Lezing / Debat

Op 15 oktober gaat de zevendelige reeks openbare colleges ‘Landschap met Dirk Sijmons’ van start. De colleges worden, telkens met coreferenten, maandelijks gehouden in Utrecht. Aanmelding voor deelname is nu geopend.
Dirk Sijmons is emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft en heeft een lange staat van dienst en toont zich in zijn publicaties nauw betrokken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in het landschap. Hij stelt vragen als: wat is er gebeurd met het Nederlandse landschap en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Hoe wordt de energietransitie zichtbaar in het landschap? Hoe zetten we de traditie van zelf land maken op een goede manier voort? En is er nog aandacht voor het landschap in de politiek?

Architectuur Lokaal heeft Dirk Sijmons gevraagd om in een zevendelige reeks colleges zijn visie en kennis van de verschillende aspecten van het landschap te delen met een breed publiek. Per college zullen twee gerenommeerde co-referenten zorgen voor verbreding en verdieping van het onderwerp.
De collegereeks Landschap met Dirk Sijmons begint op 15 oktober 2019 en vindt maandelijks plaats in de Gertrudiskapel in Utrecht, telkens op een dinsdagavond.

Meer informatie