Lustwarande ’20 – STATIONS

Tentoonstelling

In 2020 blikt Lustwarande met trots terug op 20 jaar exposeren in De Oude Warande. Voor de beeldenexpositie STATIONS zijn daarom uitsluitend kunstenaars uitgenodigd die, veelal als jonge talenten, eerder aan Lustwarande hebben deelgenomen. De geselecteerde kunstenaars, vijftien uit een lijst van honderdvijfenzeventig, hebben sinds hun eerdere deelname oeuvres ontwikkeld die inmiddels bepalend zijn voor de internationale hedendaagse sculptuur.

De tentoonstelling STATIONS beoogt deelname van tien tot vijftien kunstenaars, die allen in de gelegenheid worden gesteld om nieuw werk te maken. De selectie is gebaseerd op het actuele belang van het werk van deze kunstenaars, op het samenbrengen van een groep kunstenaars van dezelfde generatie en op onderlinge verbanden in de diverse oeuvres.

Voor meer informatie, ga naar lustwarande.org.

Meer informatie