Naar Het Waterplein in Rotterdam

Excursie

Het waterplein, naar ontwerp van De Urbanisten, slaat bijna twee miljoen liter regen op. Dreigt geen wateroverlast? Dan skaten en basketballen buurtbewoners er. Het waterplein maakt onderdeel uit van een grootscheepse aanpak om de Maasstad waterproof te maken. Architect Dirk van Peijpe van architectenbureau De Urbanisten zal op deze bijzondere wandelexcursie van ca. 2 uur het ontwerp van het waterplein toelichten.
Let op!! aanmelden noodzakelijk via: management@architectuurhaarlem.nl

Meer informatie