Nationaal Doorbouwcongres 2023

Varia

We staan voor een flinke uitdaging! Ondanks hoge bouwkosten, rentes, arbeidstekorten en afkoelende markt, staan we voor een enorme woningbouwopgave en verduurzaming. Het behouden van de bouwproductie is van vitaal belang voor onze hele vastgoedsector. We willen snel, betaalbaar, duurzaam én haalbaar bouwen. Afwachten is geen optie! Hoe kunnen we dit samen bereiken? Waar liggen de meest veelbelovende vastgoedkansen?

Dat hoort u op dit unieke nationale congres van SPRYG Real Estate Academy met inspirerende publieke én private topsprekers. U krijgt een actueel en kansrijk overzicht om projecten lopend te houden en nieuwe projecten toch te kunnen opstarten. We presenteren oplossingen voor processen, bouwtechnieken en samenwerkingsvormen.

Meer informatie