Nationale Renovatie en Transformatiedag

Symposium

Nederland staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie- en transformatieopgave. Alleen al op het gebied van wonen zullen 7 miljoen woningen de komende decennia moeten worden verduurzaamd. Veel steden worstelen met hun binnenstedelijke opgaven zoals revitalisering van voormalige haven- en bedrijventerreinen. We staan aan de vooravond van een energietransitie en omschakeling naar een circulaire economie. De bestaande voorraad gebouwen speelt in al deze opgaven een cruciale rol.

Toch leeft algemeen het gevoel dat het transformeren en renoveren te langzaam gaat. Waar blijft de opschaling, de versnelling? Daarom staat de NRP Nationale Renovatiedag dit jaar in het teken van de gamechangers uit het verleden en de nieuwe spelers van nu. Hoe gaan zij het verschil maken? Welke business modellen horen daarbij, welke nieuwe concepten en samenwerkingen? Aan de hand van enkele aansprekende gamechangers kijken we met de bezoekers vooruit op welke manieren doorbraken in de bestaande bouw zijn te forceren.

Bent u in uw werk betrokken bij deze problematiek, dan kunt u dit congres niet missen! Voor ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedspecialisten biedt deze dag nuttige handvatten voor de eigen businesscases.

Meer informatie