Nationale Staalbouwdag 2019

Symposium

Bouwen met Staal organiseert Architectenseminar 2019 Monumen(s)taal.

Nu de vastgoedcrisis passé is, staan behoud en hergebruik van cultureel erfgoed in Nederland weer hoog op de agenda. Restauratie, renovatie en transformatie van bestaande, vaak monumentale gebouwen krijgen een steeds groter aandeel in de orderportefeuille van vaderlandse architectenbureaus. Niet alleen de investeringsbereidheid en -armslag zijn toegenomen, ook de opgave op zich is gegroeid in omvang, schaal en veelzijdigheid.

Nederland kent een surplus aan waardevolle, leegstaande of weinig doelmatig bezette gebouwen met daartegenover een dringende vraag naar (multi)functionele ruimte en een grote behoefte aan functionele flexibiliteit en aanpasbaarheid van die ruimten bij wijziging van gebruik of functie. Tel daarbij op de noodzaak van verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad en de uitdaging is evident. Nadrukkelijker dan ooit vraagt het restaureren, renoveren, upgraden en herbestemmen van bestaande, historische gebouwen om een integrale benadering en aanpak waarbij functionele, economische en sociale aspecten hand in hand gaan met het respecteren van oorspronkelijke karakteristieken en kwaliteiten.

Het architectenseminar brengt daartoe enkele inspirerende, actuele renovatie- en transformatieprojecten van Nederlandse bodem onder u aandacht. De projecten worden gepresenteerd door de direct betrokken architecten. Natuurlijk komt ook de herbestemming van de Van Nellefabriek (de locatie van de Nationale Staalbouwdag 2019) aan bod via presentaties en een rondleiding door het complex.

Toegang gratis na registratie

Meer informatie