Natuurinclusief Bouwen – Hoe gaat dat?

Lezing / Debat

De groei en verdichting van steden biedt kansen om aantrekkelijke, groene woonmilieus te creëren. Groen- en natuurinclusief bouwen helpt daarbij.
Veel gemeenten werken aan beleid om natuurinclusief bouwen te stimuleren. De gemeente Den Haag heeft al een specifiek beleidsinstrument ontwikkeld voor groen- en natuurinclusief bouwen bij nieuwe bouwiniatieven. Ook architecten en ontwikkelaars zijn in toenemende mate bezig met het creëren van natuurinclusieve omgevingen.

Om hier meer over te weten, delen Irene Mulder en Jaakko van ‘t Spijker hun ervaringen.
Irene Mulder is landschapsarchitect en beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag en zal een toelichting geven op het ‘Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen’ en ingaan op de toepassing hiervan bij bouwinitiatieven.
Jaakko van ’t Spijker is partner architect van JVST en zal zijn ervaringen delen met de natuurinclusieve woontoren ‘Linck’, die gerealiseerd wordt op de Binkchorst in Den Haag.

Covid-19
Voor aanwezigheid is een coronatoegangsbewijs verplicht.
De zitplaatsen zijn vast en worden op 1,5 meter geplaatst.
We onderzoeken nog of de presentaties daarnaast ook live gestreamd kunnen worden.

Aanmelden
Toegang is gratis. Aanmelding is verplicht, uiterlijk 29 november via: knowhow@lokaal.bna.nl

Meer informatie