Netwerken: zichtbaar & onzichtbaar

Tentoonstelling

Onze huizen zijn met elkaar verbonden door zichtbare en onzichtbare netwerken: van straten tot elektriciteitskabels. Het mobiliteitsnetwerk is daarbij het meest zichtbaar. Maar tegenwoordig zijn communicatie en informatieoverdracht óók zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Hoe hebben al die netwerken zich ontwikkeld? En welke ruimtelijke (neven)effecten heeft de toename van informatie- en datastromen?

De inrichting van ons land wordt al eeuwen voor een groot deel bepaald door bebouwing en infrastructurele netwerken. Niets nieuws. Maar met de automatisering en digitalisering heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan. De verschijningsvormen daarvan worden steeds meer zichtbaar in onze leefomgeving.

NETWERKEN: ZICHTBAAR & ONZICHTBAAR laat zien welke ontwikkelingen zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Er wordt ingezoomd op de gevolgen die de netwerken hadden en hebben voor onze leefomgeving en de inrichting daarvan. Centrale vraag daarbij is: Wat is de invloed van al die netwerken op onze leefomgeving en daarmee op onze leefbaarheid?

Te zien in het ABC van 18 december 2022 t/m 12 maart 2023, is dit het vierde en laatste deel van het project ‘In Haarlem Staat Een Huis’. Voor dit project is gekeken naar ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het ontwerp van het ‘gewone’ huis en van onze leefomgeving. In de vorige delen is er gekeken naar ‘energietransitie’, ‘klimaatadaptatie’ en ‘circulariteit’. In dit laatste deel staat dus het fenomeen ‘netwerken’ centraal.

Meer informatie