Nieuw Elan voor Sociale Woningbouw

Symposium

Hoe geven we onze ontwerpcultuur rond sociale woningbouw nieuw elan? Die vraag staat centraal op het symposium dat MORE Architecture, Architectenweb en Pakhuis de Zwijger op maandag 25 september 2023 organiseren. In een sprankelende middag bespreken we dit urgente thema met woningbouwcorporaties en architecten.

Nederland heeft een lange en veelgeroemde traditie in het ontwerp van sociale woningbouw. Sinds het ontstaan van de woningbouwcorporaties werken de beste architecten van het land nu al honderd jaar lang aan betaalbare volkshuisvesting. Het leidde tot een cultuur waarin sociale woningbouw misschien wel de belangrijkste architectonische opgave van het land werd.

Het afgelopen decennium is die rijke traditie zo goed als verdwenen. Corporaties trokken zich terug als opdrachtgever voor nieuwbouw. Commerciële ontwikkelaars namen – vaak met tegenzin – de taak van het bouwen van sociale woningen over. Met het afschaffen van de verhuurdersheffing ontstaat meer ruimte om nieuwe sociale woningbouw te realiseren.

Maar hoe maken we van deze sociale woningbouw meer dan een betaalbare huizenzee? Hoe maken we van deze woningbouwvraag een culturele opgave? Hoe zorgen we ervoor dat de gebouwen echt passen in de stad, daar een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen mensen van verschillende achtergronden daarin goed samenleven?

Kortom, hoe geven we met elkaar onze ontwerpcultuur op dit vlak nieuw elan?

Meer informatie