Nieuwe Vroenten: A Taste for Change

Workshop

Workshop
Dit event is gratis, maar het ticket is alleen geldig in combinatie met een tentoonstellingsticket voor het Nieuwe Instituut.

IABR, Lola Landscapes en de Embassy of Food (EoF) organiseren een ontwerpende sessie over de innovatieve kracht van plantaardige voeding.

Stel je voor: als we slechts de helft van het huidige landbouwareaal zouden gebruiken voor eiwitproductie, ontstaat er ruimte voor wonen, natuur, recreatie en vernieuwende vormen van landbouw, zoals voedselbossen. Wat betekent dit voor de relatie tussen boer, burger en landbouw als we dit anders vorm kunnen geven?

We buigen ons vandaag over het project Nieuwe Vroenten, een ontwikkelproject van Jaap Korteweg dat natuurinclusieve landbouw, duurzame energie en een circulaire economie in een aantrekkelijk, inclusief woon-werklandschap van 1000 hectare combineert. Het bevordert coöperatieve voedselproductie, duurzaam wonen en draagt bij aan de energietransitie en duurzaam ondernemen. Dit is niet alleen een concept; het is een concreet plan in ontwikkeling, gedragen door de lokale gemeenschap en gericht op lokale welvaart.

Maar hoe betrek je de lokale gemeenschap in een coöperatie? Welke rollen zijn cruciaal om deze visie te realiseren? Hoe inspireren we mensen om voorbij het frame van plantaardig eten te kijken naar de mogelijkheden die het biedt? De uitkomst van deze sessie zal dienen als blauwdruk voor toekomstige projecten van De Nieuwe Vroente in Nederland.

Meer informatie