Online kick-off Open Oproep Over grenzen

Online

Het doel van de open oproep is om vanuit gelijkwaardigheid, meervoudigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grensoverstijgende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven. Tijdens deze online kick-off delen verschillende experts een inspirerende visie en perspectieven over grenzen en grensgebieden om de thematiek van de open oproep te duiden en bespreken.

programma:

15.45 – 16.00 uur Digitale inloop

16.00 – 16.10 uur Welkom en introductie open oproep door Jolijn Valk, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

16.10 – 16.40 uur Aftrap door Henk van Houtum, professor Politieke Geografie en Geopolitiek (Radbout Universiteit), medeoprichter en coördinator van het Nijmegen Centre for Border Research, auteur van Free the Map. From Atlas to Hermes: A new cartography of borders and migration (2024) en co-auteur van Grensland (2013)

16.40 – 17.00 uur Presentatie en in gesprek met Carolien Schippers (-C-A-S-) en Negar Sanaan Bensi (TU Delft) naar aanleiding van de Crossing Borders Studio aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

17.00 – 17.20 uur Presentatie en in gesprek met Maurer United, over grensoverstijgende projecten en hun ervaringen als internationaal opererend bureau vanuit Maastricht

17.20 – 17.30 uur Praktische vragen en wrap-up

Meer informatie