Ontdek Stedenbouw

Symposium

Tijdens het seminar Ontdek Stedenbouw gaan we in op de rol van onze cultuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Een uitstapje naar drie wereldsteden met elk een eigen karakter, een karakter dat is ontstaan door verschillende uitgangspunten van stad maken. Wat kunnen we daar van leren?

Ook bespreken we de onderlinge relatie tussen verschillende disciplines in ruimtelijke ordening. Hoe werken architecten, stedenbouwkundige, civiel technici, planologen, ontwikkelaars en wegbeheerders samen? Hoe zouden we dat in de toekomst het liefste doen?
Dit alles komt samen op de Wilhelminapier. Een bijzonder stukje Rotterdam dat tot stand is gekomen door intensieve ruimtelijke ordening. Wat is daar nu nog zichtbaar van als je tussen de gebouwen door loopt?

Al met al een interactieve sessie waar we samen komen tot een mooie uitkomst en wellicht ideeën voor een tweede seminar. Er is ruimte om te luisteren en kennis op te doen, met elkaar in gesprek te gaan en om tijdens de mini-excursie de omzetting van ideeën naar praktijk te bekijken. Vanuit ontwerpend en planologisch oogpunt.

Meer informatie