Oproep curator Auditorium 20/21

Varia

AUDITORIUM 20/21 loopt van oktober 2020 tot april 2021 in Kunstencentrum STUK. Stad en Architectuur vzw nodigt geïnteresseerde kandidaat-curatoren uit om een programmavoorstel in te dienen.

Auditorium 20/21
De Auditorium-lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design organiseert Stad en Architectuur sinds 2001 in samenwerking met STUK en het departement Architectuur van de KU Leuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema.

Thema “OUTSIDE”
Met een vorige editie 19/20 over “HOME”, zet een volgende reeks AUDITORIUM 20/21 een stapje buiten. De volgende AUDITORIUM-lezingenreeks zal dieper ingaan op het thema “OUTSIDE”. Hoe gaan architectuur, landschappelijk en stedelijk ontwerp om met het begrip “buiten”? De gebouwde buitenwereld, de ongerepte buitenwereld. Buiten, een private plek, een publieke ruimte, een landschap. Welke verantwoordelijkheid draagt architectuur ten opzichte van de buitenruimte? Wat is de betekenis van buitenruimte in een verstedelijkt landschap?

Welke rol heeft de curator?
De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in STUK in samenspraak met Stad en Architectuur.

Deadline indiening zondag 5 april. Meer info over de functie, het profiel en het aanbod lees je op https://stadenarchitectuur.be/#/nl/artikel/2/446

Meer informatie