Pasklaar Stadhoudersplantsoen

Excursie

Het Stadhoudersplantsoen ligt in de wijk Zorgvliet, dat in het verleden een landgoed was, dat rondom de boerderij van Jacob Cats lag. Na de wederopbouw verrezen er hoge langwerpige kantoorgebouwen, op basis van het stedenbouwkundig plan van Dudok.

Op 21 januari kan je een kijkje nemen in het appartementencomplex, dat gebouwd is op de parkeergarage van een voormalig politiebureau. En sluit met zijn architectuur en bouwvolume aan op de gebouwen langs de President Kennedylaan. Het woongebouw telt acht verdiepingen, waarvan de bovenste twee lagen zijn vorm gegeven als set-back. De gevel kent een heldere opbouw van horizontale gevelbanden met verspringende balkons en een repetitie van smalle penanten. Het kleurgebruik is terughoudend met een lichtgrijze baksteen in combinatie met licht voegwerk. De horizontale gevelbanden worden gekenmerkt door blauwgrijs betonnen waterslagen en lateien.

Meer informatie