PhD-colloquium Architecture & Democracy

Varia

Het Jaap Bakema Study Centre organiseert een internationaal PhD-colloquium, in samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het onderwerp van het colloquium is ‘Architecture and Democracy’, tevens het thema van het nieuwe PhD-programma van het Jaap Bakema Study Centre.

Het programma bestaat uit o.a. presentaties van vier papers die het thema Architecture & Democracy vanuit verschillende kanten belichten. Hannah Rose Feniak (New York University) bespreekt architectuurpolitiek ten tijde van het regime van Franco in Spanje. Xavier van Rooyen (Univeristeit Luik) duidt de idee van een open esthetiek aan de hand van Franse voorbeelden (o.a. Candilis Josic Woods en Lacaton & Vassal). Mo Sedighi (TU Delft) presenteert zijn onderzoek naar woningbouw in Iran in de tweede helft van de twintigste eeuw in relatie tot sociaal-politieke programma’s. Tot slot presenteert Hans Teerds een deel van zijn succesvol afgeronde PhD At Home in the World. Architecture, the Public, and the Writings of Hannah Arendt.

Meer informatie