Polderperspectieven 3/4 Gerjan Streng

Lezing / Debat

Almere – De overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit wind, zon en andere duurzame bronnen heeft vergaande gevolgen voor het aanzien van het landschap. Dus ook voor het Almeers stadslandschap. Burgers kunnen zich over wat zij beschouwen als horizonvervuiling, grote zorgen maken. Op welke manier vind je voor energievoorzieningen plekken die zich voegen in het stadslandschap?

En op welke manier zou je burgers bij het vormgeven aan de energietransitie kunnen betrekken? Gerjan Streng, architect/stedenbouwkundige en medeoprichter van BRIGHT, pleit voor het ontwerpen van nieuwe landschappen. Daarin is energieproductie niet meer een vreemde eend in de bijt, maar vormt daar een onderdeel van. Hij laat methoden zien waarop, geheel naar Almeers gebruik, in de vormgeving van energievoorzieningen, ook andere opgaven worden getackeld. Denk aan recreatie, klimaatadaptatie en ecologische vraagstukken.

Meer informatie