Polderperspectieven lezingenreeks Almere

Lezing / Debat

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene kaart die in 2007 door de ‘founding fathers’ werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.
Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind en zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.
Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.
Sprekers:
23 mei: Hester Kersten (gem Almere) , Christian Zalm (peetvader)
27 juni: Boris Hocks, Generation Energy, Posad
26 sept.: Philomene van der Vliet, Boom! Landscape
14 nov.: Steven Delva, DELVA Landscape

Meer informatie