Power

Tentoonstelling

POWER legt de link tussen energie en politiek beleid. De tentoonstelling en het bijbehorende programma nodigen uit na te denken over hoe de hedendaagse energie-infrastructuur zich verhoudt tot het dagelijks leven. Dit aan de hand van een aantal thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn: politieke instellingen, burgerparticipatie, geopolitiek, energietransitie en klimaatrechtvaardigheid. Van olie- en gaspijpleidingen tot de verwarming in huis, van windturbines tot recyclingcentra, infrastructuren leiden het debat rond de systemische verandering waar we vandaag getuige van zijn. Als voorwerpen van intense politieke, sociale en economische strijd verdelen deze systemen vermogen in beide betekenissen van het woord POWER : als energie en als beleid.

Vandaag de dag zijn architecten, landschapsontwerpers, kunstenaars en stedenbouwkundigen nog steeds verstrikt in de instandhouding van het huidige regime van de koolstofmoderniteit. Toch bevinden zij zich tegelijkertijd in een unieke positie om bij te dragen aan een evolutie in de richting van een energetische transformatie die grote politieke en maatschappelijke implicaties zou kunnen teweegbrengen.

Meer informatie