Practice Place: Bodem/Leven

Workshop

Practice Place
Hoe creëren we condities voor een duurzame en hoopvolle ontwerppraktijk? IABR 2024 introduceert een Practice Place, een ontmoetingsruimte in de tentoonstelling, waar we de architectuurgemeenschap in de breedste zin oproepen om samen te komen rondom de transformatie van de praktijk.
De eerste bijeenkomst begint bij de bodem. Historisch gezien is de bodem van ons land bepalend voor hoe we samenleven en bouwen. Met de ontwikkeling van modernistische oplossingen zijn ruimtelijke ingrepen steeds onafhankelijker geworden van de natuurlijke ondergrond. De afgelopen decennia, en recent met de beleidslijn Bodem en Water en Sturend, is er echter een beweging in de andere richting gaande – één die meebeweegt met natuurlijke processen. Dat roept technische, maar ook culturele vragen op. Hoe wortelen we – in het besef dat de bodem op dit moment maar al te vaak overvraagd, uitgeput of vergeten wordt – zonder nostalgie wat er bovengronds gebeurt in de ondergrond? En welke kennis, ervaringen, en ontwerphoudingen hebben we daarvoor nodig?

Deze bijeenkomst nodigt uit tot actieve deelname en het leggen van verbindingen tussen mensen die gezamenlijk een sleutel in handen hebben tot maatschappelijke verandering. Theatercollectief Walden prikkelt de verbeelding, Debra Solomon deelt praktische methodes en technieken, en Lot Locher introduceert de bijeenkomst. Moderatie is in handen van curator Catherine Koekoek.

Meer informatie