Retroactive Architecture Guide

Online

Maximilian Hartinger verbleef in het voorjaar van 2020 enkele maanden als architect-in-residence in Rotterdam en werkte daar aan een fotografieproject. Zijn doel was om de ‘tweede laag’ van de Rotterdamse architectuur te verkennen en vast te leggen. Deze is mogelijkerwijze sterk van de grote voorbeelden beïnvloed en maakt dit in een breed spectrum tussen mislukte navolgers en verrijkende verdere ontwikkelingen duidelijk. Wellicht zijn eigenaardige woekeringen te bemerken, prachtige toevallen te vinden en misschien ook tot op heden onontdekte meesterwerken. Er wordt verondersteld, dat deze ‘tweede laag’ in enkele gevallen zelfs de interessantere of tenminste de onderhoudendere is.

In plaats van zijn door corona afgelaste eindpresentatie ter plaatse is een kleine selectie van zijn foto’s nu online te zien in de serie A Retroactive Architecture Guide for Rotterdam. Daarnaast ontstond geheel ongepland Rotterdam Encounters, een serie foto’s van een heel andere en niet per se architectonische aard. In een essay licht hij zijn aanpak en visie op de Rotterdamse architectuur toe. Dit essay kunt u op de website downloaden.

Meer informatie